“Hvorfor kan vi ikke gjøre det slik vi alltid har gjort det?”

Tapene reduseres betydelig når endringsprosessen starter tidlig

Det som fungerte i går, fungerer ikke nødvendigvis i dag – og høyst sannsynlig ikke i morgendagens marked. For alle selskaper møter utfordringer. Hver eneste dag. Og ikke rent sjelden: Helt nye problemstillinger.

Små utfordringer, som kan løses – enten de er administrative, økonomiske eller strategiske – er ikke annet enn utfordringer. Noen utfordringer er derimot også  kritiske for selskapets videre drift. De er dermed ikke lenger en utfordring – de er  et reelt problem. Vanligvis tenker man da at  ”det går seg til”, svært få kommer til tidsnok til erkjennelsen om at ”her det må tas grep”.

Har ledelsen den nødvendige forståelse av situasjonen, og kompetanse for endring?

En selskapsledelse som løpende ser og håndterer utfordringer og reelle problemer, i både gode og dårlige tider, gjør selskapet best mulig rustet til å takle motgang. Og utnytte medgang. Slik blir gevinstene blir større og kostnadene betydelig mindre.
Manglende resultater handler sjelden om mangel på ressurser, kompetanse eller et dårlig marked. Selskapsledelsen kan styrkes til å håndtere, og ikke minst forutse, disse utfordringene mer effektivt – og med det: Videreføre bedriften på en bedre måte.

 

Vi kan bistå selskapsledelsen, slik at bedriften når sine mål.

Endringer krever praktisk kompetanse og operativ oppfølging

SB Advisory har siden 1990-tallet industriell erfaring fra gode og dårlige tider. Vi samarbeider med ledende fagmiljøer innen juss, strategi og organisasjonsutvikling, revisjon og regnskap, slik at vi kan sette sammen et kostnadseffektiv prosjektteam for ditt selskap.

Vi sikrer at unødvendig arbeid unngås, og bruker våre etablerte verktøy for å kartlegge og utvikle en konkret endringsplan. Endringsplanen gir umiddelbare og langvarige forbedringer for selskapet.
Vårt prosjektteam bistår også selskapets ledelse med praktisk støtte, slik at de selv kan håndtere utfordringene og gjennomføre endringene. Og gjennom dette arbeidet vil selskapsledelsen videreutvikle sin kompetanse, styrke fellesskapet i organisasjonen og gjøre selskapet i stand til å løse sine utfordringer. Til enhver tid. Langt inn i framtiden.
SB Advisory bistår alle type bedrifter – uansett situasjon.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer utfyllende informasjon.

Contact

Visiting address

Løkkeveien 109, 6. etasje

4007 Stavanger, Norway

Post address

Postboks 350 Sentrum

4002 Stavanger, Norway